po kliknięciu myszką 

na miniaturce zostanie 

ona powiększona

pam 001

pam 002

pam 003

pam 004

pam 005

pam 006

pam 007

pam 008

pam 009

pam 010

pam 011

pam 011b

pam 012

pam 013

pam 014

pam 015

pam 016

pam 017

pam 018

pam 019

pam 020

pam 021

pam 022

pam 023

pam 024

pam 025

pam 026

pam 027

pam 028

pam 029

pam 030

pam 031

pam 32

pam 033

pam 034

pam 035

 

wróć do strony

głównej

ZDZISŁAW BEŁCZOWSKI

 – Od roku 1976 utrzymywał kontakty z Janem Kozłowskim, opozycyjnym działaczem chłopskim z Chwałowic – Popowic koło Stalowej Woli. Zajmował się wówczas kolportażem „Placówki” i innych niezleżnych wydawnictw. 

   Czerwony Bór - Zdzisław Bełczowski

Od 23.11.1966 r. pracownik Huty Stalowa Wola, zatrudniony w Stalowni. Od września 1980 r. w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Zakładu Hutniczego, następnie w Komisji Wydziałowej Wydziału Stalownia i delegat na Walne Zebrania Delegatów NSZZ „S” Huty Stalowa Wola. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., razem z Marianem Janikiem ukrył na terenie Stalowni (w magazynie narzędziowym) sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „S” Huty Stalowa Wola. Sztandar wyniesiony przez bramę Huty został następnie przewieziony i ukryty w Lipie koło Stalowej Woli. W stanie wojennym zesłany karnie do jednostki wojskowej w Czerwonym Borze, w okresie od listopada 1982 r. do lutego 1983. Za udział w solidarnościowym proteście dla uczczenia Święta Niepodległości (odmowa pobrania posiłku)  aresztowany i osadzony w wojskowym areszcie śledczym w Białymstoku. Po procesie sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Białymstoku (na sesji wyjazdowej), w dniu 13.12.1982 r. uniewinnił oskarżonego.

Po opuszczeniu Czerwonego Boru mocno zaangażowany w działalność podziemną Solidarności.

 wróć >