po kliknięciu myszką 

na miniaturce zostanie 

ona powiększona

pam 001

pam 002

pam 003

pam 004

pam 005

pam 006

pam 007

pam 008

pam 009

pam 010

pam 011

pam 011b

pam 012

pam 013

pam 014

pam 015

pam 016

pam 017

pam 018

pam 019

pam 020

pam 021

pam 022

pam 023

pam 024

pam 025

pam 026

pam 027

pam 028

pam 029

pam 030

pam 031

pam 32

pam 033

pam 034

pam 035

 

wróć do strony

głównej

JAN CZARNECKI

Był członkiem pierwszej Komisji „Solidarności” na wydziale ZB-1 (Walcownia Zimna) w Hucie im. Lenina. Działał w komisji do spraw socjalnych.

  

Po wprowadzeniu stanu wojennego Komisja Wydziałowa przekształciła się w Komitet Strajkowy. Pomagał przedostać się studentom wspierajacym strajk do walcowni drobnej i drutu (był to jeden z lepiej zorganizowanych wydziałów kombinatu). Później SB długo i bezskutecznie szukała osoby, która rozprowadzała studentów. Po pacyfikacji organizował pomoc dla rodzin internowanych kolegów. Kolportował prasę podziemną i brał czynny udział w działaniach tajnej solidarności. Uczestniczył w słynnych i bestialsko tłumionych przemarszach z pod bramy głównej kombinatu do kościoła „Arka Pana” w Czyżynach. Przeprowadzano z nim tzw. „rozmowy ostrzegawcze” i rewizje w miejscu zamieszkania. od 5 listopada wcielony do Czerwonego Boru. Po wyjściu był członkiem SFPP (Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej). W sierpniu 1988 roku będąc na eksporcie w Bułgarii nawiązał kontakt z tamtejszą opozycją i przewiózł list adresowany do Lecha Wałęsy. Kontakt z bułgarską opozycją został urwany po wydaleniu dysydentów z kraju do USA.

 

 wróć >