po kliknięciu myszką 

na miniaturce zostanie 

ona powiększona

pam 001

pam 002

pam 003

pam 004

pam 005

pam 006

pam 007

pam 008

pam 009

pam 010

pam 011

pam 011b

pam 012

pam 013

pam 014

pam 015

pam 016

pam 017

pam 018

pam 019

pam 020

pam 021

pam 022

pam 023

pam 024

pam 025

pam 026

pam 027

pam 028

pam 029

pam 030

pam 031

pam 32

pam 033

pam 034

pam 035

 

wróć do strony

głównej

JERZY KOPECZEK

Ur. w 1950 roku w Bielsku Białej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Za kolportaż ulotek w marcu 1968  usunięty przed maturą z Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie.

W czasie studiów związany ściśle z Duszpasterstwem Akademickim „Maciejówka” we Wrocławiu, wielokrotnie wzywany i szykanowany przez SB.

  

         We wrześniu 1980 roku od razu włącza się w tworzenie struktur Solidarności w KP HSW Stalowa Wola, inicjując powstawanie ich na wydziale HTL. Uczestniczy w pierwszym zebraniu na Narzędziowni, powołującym Tymczasowy Komitet Założycielski. W okresie do grudnia 1981 wchodzi w skład Zespołu Doradczego, zespołu prowadzącego negocjacje płacowe z Dyrekcją HSW, trzyosobowego sekretariatu negocjującego z Wojewodą utworzenie MKZ i doprowadzającego do utworzenia struktur MKZ w Stalowej Woli. Zostaje wybrany Przewodniczącym NSZZ Solidarność na Wydziale HTL. Wydelegowany zostaje jako przedstawiciel Solidarności HSW na spotkanie branżowe w Hucie w Nowej Hucie oraz do prac Regionalnej Komisji Wyborczej weryfikującej wybory w Regionie Ziemia Sandomierska. Jest delegatem huty na wybory do Zarządu Regionu.

            W momencie ustanowienia stanu wojennego od razu podejmuje działanie. „Zdecydowano się na strajk dnia następnego (14 XII 1981r.). Inicjatorami byli Ewa Kuberna  i Jerzy Kopeczek. [...] Oboje doszli do torów kolejowych przy obecnej ulicy ks. J. Popiełuszki [...] Szlaban był zamknięty, a na przejazd czekały cztery autobusy zmierzające do huty. Jak relacjonuje Ewa Kuberna: wbiegaliśmy do nich kolejno i mówili ludziom, że zamknęli naszych kolegów, że trzeba strajkować. Zatrzymywano także większe grupy osób idących do pracy, naświetlając im zaistniałą, trudną i niebezpieczną sytuację tłumacząc, że należy bronić zatrzymanych działaczy. [...] Wewnątrz Huty po wydziałach chodził Jerzy Kopeczek”[1]

            „Tego samego dnia w mieszkaniu Państwa Czwarnów przy ul. Niezłomnych zbierają się: Ewa Kuberna, Jerzy Kopeczek, Andrzej Habuda, Adam Jaworski, Krzysztof Kaczor, Tadeusz Wojtas, Małgorzata Czwarno i Maria Barwińska. Ustalają, że należy zorganizować tajne struktury „Solidarności” i podjąć działalność.”[2]

            „W związku z tym, że postać wyżej wymienionego była dla SB niewygodna, gdyż za bardzo „rzucał się w oczy” na wydziałach, „poproszono” go o podpisanie lojalki. Podobnie było z Ewą Kuberną. Oboje odmówili, więc zostali internowani. Jerzy Kopeczek decyzję o tym otrzymał 16 grudnia za to, iż nawoływał do naruszania porządku prawnego.”[3]

             15 grudnia przedstawiono mu akt oskarżenia o strajki w HSW. Ponieważ huta nie chciała przyznać się do strajków, zmieniono akt oskarżenia na akt internowania. Internowany w Załężu do 29 kwietnia 1982 roku.       

            Wczesną jesienią uczestniczy w spotkaniu organizującym podziemne struktury Regionu. Zostaje „namierzony” kiedy próbuje  poszerzyć sieć kolportażu na kilka nie objętych siecią wydziałów HSW. Dostaje wezwanie do RKU w Nisku i zostaje zesłany do Specjalnego Obozu Wojskowego nr VI w Czerwonym Borze (od 5 listopada 1982 do 3 lutego 1983).

           W latach 80 czynnie uczestniczy w tworzeniu podziemnych materiałów drukowanych.

„BI sygnowany jest przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” HSW. W skład redakcji weszli:   Ewa Kuberna, Jerzy Kopeczek [...]”[4]

         Przez cały okres lat 80 pisze w BI i w piśmie SMiS pod pseudonimem „Tygrys” i używając inicjałów JK.


[1] Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL-u. Praca zbiorowa pod red. Janusza Kurtyki. Przemyśl 2007

[2] Solidarność z Kościołem. Stalowa Wola 1980 – 1991. Praca zbiorowa pod red. Ewy Kuberny. Sandomierz 2003

[3] Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu....

[4] Solidarność z Kościołem....

 wróć >