NAGRODA IPN – „Kusztosz Pamięci Narodowej”

 


Rusza ósma edycja Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej

Nagroda przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.IPN zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do tegorocznej nagrody. Zgłoszenia wraz z życiorysem w którym szczególną uwagę należy zwrócić na działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny, jak i na prace polegające na zbieraniu, gromadzeniu, opracowywaniu archiwaliów oraz upowszechnianiu historii Polski), a także zdjęciem kandydata, prosimy przesyłać do dnia 10 marca 2009 roku (wtorek) na adres:

 

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Sekretariat Prezesa
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa


(z dopiskiem NAGRODA)

wyślij zgłoszenie >

 

W przypadku zgłoszeń dokonanych w ubiegłych latach – prosimy o ich ponowienie. Nadsyłane materiały prosimy przekazywać także drogą elektroniczną.

 


Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuje, iż Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w 2002 r. ustanowił Nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej. Nagroda przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

   

IPN zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do nagrody. Zgłoszenia wraz z życiorysem, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny oraz prace polegające na zbieraniu, gromadzeniu, opracowywaniu archiwaliów oraz  upowszechnianiu historii Polski, a także zdjęciem kandydata prosimy przesyłać do 31 marca 2008 r. na adres:

 

Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sekretariat Prezesa

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

(z dopiskiem NAGRODA)

 

   W przypadku dokonanych w ubiegłych latach zgłoszeń – prosimy o ich ponowienie. Nadsyłane materiały, 
w miarę możliwości, prosimy przekazywać drogą elektroniczną.

 

wyślij zgłoszenie >

 

 


Federacja Młodzieży Walczącej – Leszek Jaranowski naszym kandydatem do Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej 

wejdź przez drzwi aby dowiedzieć się więcej:

 

 

W dniu 6 listopada 2008 r. o godz. 18.00 w Auli Florianka Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. Basztowej 8, odbyła się uroczystość upamiętniająca 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami spotkania z przedstawicielami środowisk opozycji niepodległościowej, kombatantami, reprezentantami władz i naukowcami był Instytut Pamięci Narodowej, Narodowy Bank Polski oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości osobom i instytucjom, które w sposób szczególny dbają o upamiętnianie historii Narodu Polskiego i walki o jego niepodległość, prezes IPN Janusz Kurtyka oraz prezes NBP Sławomir Skrzypek wręczyli złote i srebrne monety – specjalnie wyemitowane na tę okazję przez Narodowy Bank Polski. Złote monety otrzymały Fundacja Dokumentacji Czynu Niepodległościowego oraz Związek Sybiraków Oddział w Krakowie. Srebrnymi monetami zostali uhonorowani Jerzy Batko, Alicja Biegun, Ryszard Bocian, Krystyna Czerni, prof. Marek Eminowicz, Andrzej Fisher, Krystyna i Kazimierz Jakimek, Leszek Jaranowski, Zdzisław Jurkowski, Adam Macedoński, Ryszard Majdzik, Wojciech Oracz, ks. Władysław Palmowski, Danuta Skóra, Jerzy Sonik, Stefania i Władysław Szacoń, Stanisław Szuro, Leszek Śledź, Andrzej Tarnawski, prof. Ryszard Terlecki, Irena i Julian Włosik, Wojciech Modelski, Leszek Zachęta, Krzysztof Zdyl i Anna Zechenter. Specjalny komplet monet otrzymał również prezes IPN Janusz Kurtyka.

Stoją od lewej: mec. Andrzej Tarnawski, Leszek Jaranowski, Irena i Julian Włosik,

prezes IPN Janusz Kurtyka, prezes NBP Sławomir Skrzypek, Ryszard Majdzik, ks. Władysław Palmowski

 

całość artykułu na stronie IPN Kraków:

 


Laureaci nagrody w 2011 roku:

 

  Adam Macedoński

Urodził się 29 stycznia 1931 we Lwowie w rodzinie policjanta. Po zajęciu we wrześniu 1939 r. Kresów przez wojska sowieckie, przedostał się wraz z rodziną do Krakowa. W 1946 r., będąc uczniem gimnazjum im. Witkowskiego w Krakowie, wstąpił do Narodowego Ruchu Oporu (podległego Ruchowi Oporu AK), zorganizował dwie grupy NRO. W 1946 r. brał udział w demonstracji z okazji święta 3 Maja w Krakowie i w strajku szkolnym. Pod koniec października aresztowany, uciekł i ukrywał się. Po ogłoszeniu amnestii w marcu 1947 r. wrócił do Krakowa.

W 1950 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych. Z przyczyn ekonomicznych przerwał studia na Akademii Sztuk Pięknych. Budował Nową Hutę. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale w styczniu 1952 r. został aresztowany. Wyszedł z więzienia po miesiącu. Pracował jako brakarz, dekorator, magazynier, laborant fotograficzny. Zaczął drukować w prasie swoje rysunki. W 1956 r. działał w Studenckim Komitecie Rewolucyjnym na Politechnice Krakowskiej, organizując pomoc dla powstańców w Budapeszcie. W kwietniu 1960 r. brał udział w obronie krzyża w Nowej Hucie.

Dzięki poleceniu Sławomira Mrożka zamieszkał w Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22 w Krakowie. Urządzał tam razem ze Stanisławem Czyczem cotygodniowe spotkania literackie dla młodzieży twórczej, przypominał o zbrodni katyńskiej i wywózkach Polaków na Sybir. W 1968 r. przemycał z Zachodu literaturę emigracyjną, a z Czechosłowacji przewoził do redakcji paryskiej „Kultury” publikacje wydawane w czasie Praskiej Wiosny. Zbierał materiały o demonstracyjnym samospaleniu Ryszarda Siwca w Warszawie w czasie dożynek we wrześniu 1968 r. Założył w Krakowie Międzynarodowe Studio Folk Songu, kultywujące kulturę ludową i propagujące prawa człowieka; wspomagał ks. Jana Palusińskiego przy organizowaniu Sacrosongów. W 1977 r. brał udział w demonstracjach po tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, Studenckim Komitetem Solidarności, Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, później także z Konfederacją Polski Niepodległej.

W lutym 1978 r. założył – wraz ze Stanisławem Torem i Andrzejem Kostrzewskim (później dołączyli Kazimierz Godłowski i Leszek Martini) – konspiracyjny Instytut Katyński, który gromadził dokumentację, wydawał „Biuletyn Katyński” i książki o problematyce katyńskiej, organizował prelekcje, a po 1989 r. także konkursy i wystawy.

W 1979 r. założył w Krakowie Chrześcijańską Wspólnotę Ludzi Pracy. Wydawał niezależne pismo „Krzyż Nowohucki”. W kwietniu 1980 r. zorganizował pierwszą demonstrację pod Krzyżem Nowohuckim, w sierpniu brał udział w głodówce w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie na znak poparcia dla strajkujących robotników Wybrzeża. Od września 1980 r. działał w Solidarności przy Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. 13 grudnia 1981 r. został na pół roku internowany. Przetrzymywany w Nowym Wiśniczu i w Załężu k. Rzeszowa, uczestniczył w 10-dniowej głodówce i proteście internowanych, po pobiciu przez służbę więzienną przebywał w szpitalu, skąd uciekł na pogrzeb matki. W 1985 r. wspólnie z Jerzym Smorawińskim założył pierwszą Rodzinę Ofiar Katynia.

Swoje zbiory historyczne przekazał Fundacji Centrum Czynu Niepodległościowego, współorganizował portal internetowy Instytutu Katyńskiego im. Janusza Kurtyki poświęcony zbrodniom sowieckim na Polakach.

Wciąż pracuje także twórczo, maluje i rysuje, pisze poezje, teksty piosenek.

Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). Honorowy członek „Stowarzyszenia NZS 1980”.

 

 

 

wróć do strony głównej