Seria „Zeszytów Historycznych"  

Zgodnie z celami i założeniami powstałej w 2004 r. Fundacji chcemy uratować od zapomnienia ważne wydarzenia historyczne i ich uczestników. Dzięki ścisłej współpracy z Kołami przy Mittal Stell i Miejskiemu Nowohuckiemu Związkowi Kombatantów i b. Więźniów Politycznych chcemy wykorzystać bogate materiały biograficzne i źródłowe zebrane przez długie lata w archiwach tej organizacji kombatanckiej i nadać im formę wydawniczą. Dotychczas ukazywały się okazjonalnie i wyrywkowo publikacje prasowe, głównie w „Głosie Nowej Huty”, a obecnie w „Głosie – Tygodniku Nowohuckim”. Chcemy systemowo i w sposób uporządkowany publikować te materiały archiwalne.

Czas szybko mija, tym samym zaciera się pamięć o przeszłości. Dlatego chcielibyśmy zachować pamięć o naszych wojennych bohaterach – kombatantach – hutnikach. Dziś pozostała ich już niewielka ilość z tej prawie półtoratysięcznej rzeszy, która po wojnie przywędrowała do Nowej Huty i tu, w kombinacie metalurgicznym podjęła pracę. Nadszedł najwyższy czas, ażeby zebrać pozostałe okruchy kombatanckich wspomnień i zabezpieczyć je na stałe, właśnie w wydawanych przez nas Zeszytach Historycznych. Jak wiadomo, Kombinat Metalurgiczny był w okresie powojennym Mekką dla byłych żołnierzy biorących udział w drugiej wojnie światowej. Wracając do Polski ze wszystkich stron świata, ze wszystkich wojennych frontów gdzie bili się o wolność Ojczyzny, do niedawna żołnierze, szukali swojego miejsca w tej zniszczonej przez wojnę Polsce. Jedni, jak np. kresowiacy nie mogli wrócić na swoje ziemie, bo te, zabrane im były przez ZSRR. Inni, jak np. warszawiacy nie zawsze mieli gdzie wracać, bo miasto ich zostało zburzone przez hitlerowców. Tymczasem budujący się pod Krakowem Kombinat Metalurgiczny potrzebował ludzi.

Czas jednak robił swoje. Systematycznie szeregi kombatantów przerzedzały się. Odchodzili na wieczną wartę nie tylko ci najstarsi, ale i najbardziej zniszczeni wojną i ciężką pracą w kombinacie, żegnani uroczyście przez najbliższych przyjaciół. Największe jednak spustoszenia poczynił czas przełomu, okres przewartościowywania wojennych i politycznych zasług. Jak zwykle bywa w takich sytuacjach zniszczonych zostało bezpowrotnie wiele cennych pamiątek i wspomnień o ludziach, których los stawiał nie zawsze tam gdzie być powinni. Dlatego rozpoczynając druk Zeszytów Historycznych chcemy zabezpieczyć jak największą ilość wspomnień o tych ludziach, którzy nie szczędzili krwi dla Ojczyzny.

 

 

 

 

wróć do strony głównej